24-25 maja 2023
Hotel Copernicus, Toruń

Czas na regiON

Zapraszamy do udziału w konferencji

Naszym celem jest inspirowanie samorządowców i ekspertów do dyskusji, poszukiwania odpowiedzi i nowatorskich rozwiązań na aktualne problemy, z którymi zmagają się jednostki samorządu terytorialnego, analizowanie trendów, i stworzenie swobodnej przestrzeni do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem.

Nad jakością merytoryczną wydarzenia czuwa Rada Programowa, pod kierownictwem organizatora Polska Press Grupa z udziałem partnerów strategicznych: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, Województwo Kujawsko-Pomorskie i Miasto Toruń.

Konferencja samorządowa „Czas na regiON” to multitematyczna konferencja skierowana do samorządowców, pracowników jednostek samorządu terytorialnego wszystkich szczebli, przedstawicieli instytucji, organizacji i spółek samorządowych oraz przedstawicieli administracji publicznej z całej Polski.

24-25 maja 2023
Hotel Copernicus, Toruń

Przerwa kawowa 
14:25 - 14:40
Przerwa kawowa 
13:20 - 13:35
Kopernik współczesnym influencerem
Inteligentne miasta
przyszłości
Najlepsza gmina do życia –
w czym tkwi sukces?
13:35 - 14:25
Budżety obywatelskie — jak gminy wspierają procesy decyzyjne mieszkańców?
Procesy rewitalizacji miast
Zmiany demograficzne
na obszarach wiejskich
i w miasteczkach #SrebrnaGospodarka
14:40 - 15:30
Nowoczesne technologie komunikacyjno-informacyjne
i ich wpływ na rozwój miast i wsi
Formy i możliwości współpracy jednostek samorządu terytorialnego
Zielona transformacja
w samorządach.
Jak wygląda walka ze smogiem, zanieczyszczeniami i hałasem?
12:30 - 13:20
Rozpoczęcie bloków tematycznych
12:30
Obiad
15:30 - 16:30
Gospodarka
SALA 3
Dialog i promocja
SALA 2
SALA 1
Społeczeństwo i jakość życia
Ścieżki tematyczne
Przerwa kawowa
12:00 - 12:30
Panel otwarcia + debata: 
Współpraca miast i regionów w zwalczaniu aktualnych i kolejnych kryzysów XXI wieku
10:30 - 12:00
Otwarcie konferencji
10:00
Rejestracja uczestników
9:00 - 10:00
Dzień 1
Wybieraj spośród 2 dni i 3 ścieżek tematycznych
Zapoznaj się z tematami II edycji konferencji
PROGRAM
Więcej informacji wkrótce
PRELEGENCI
Partnerzy strategiczni
Organizator
Wspierają nas:
lunch każdego dnia konferencji
przerwy kawowe każdego dnia konferencji
parking
udział w 2-dniowej konferencji
Cena zawiera:

Czas na regiON

Zapraszamy do udziału w konferencji
499 PLN brutto
CENA

Polityka prywatności | Copyright © 2000 - 2023 Polska Press Sp. z o.o.

Organizatorem Konferencji “Czas na regiON” jest Polska Press Grupa, największa grupa medialna w Polsce, wydawca 20 dzienników regionalnych, właściciel 23 serwisów regionalnych, lider na rynku prasy lokalnej. Nasi specjaliści są w każdym województwie, mieście, powiecie, gminie. Nasze media cieszą się zaufaniem od wielu lat.

Mamy doświadczenie w organizacji wydarzeń biznesowych i kulturalnych, w tym konferencji, oraz setki zrealizowanych projektów na rzecz samorządów w całej Polsce. 

ON
Czas
na regi
ORGANIZATOR
KONFERENCJA
tymoteusz.tyminski@polskapress.pl
519 503 676
Tymoteusz Tymiński
Masz pytania?
KONTAKT
24-25 maja 2023
Hotel Copernicus, Toruń

Czas na regiON

Zapraszamy do udziału
w konferencji                                  

Naszym celem jest inspirowanie samorządowców i ekspertów
do dyskusji, poszukiwania odpowiedzi
i nowatorskich rozwiązań na aktualne problemy, z którymi zmagają się jednostki samorządu terytorialnego, analizowanie trendów, i stworzenie swobodnej przestrzeni do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem.

Nad jakością merytoryczną wydarzenia czuwa Rada Programowa, pod kierownictwem organizatora Polska Press Grupa z udziałem partnerów strategicznych: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, Województwo Kujawsko-Pomorskie i Miasto Toruń.

Konferencja samorządowa „Czas na regiON” to multitematyczna konferencja skierowana do samorządowców, pracowników jednostek samorządu terytorialnego wszystkich szczebli, przedstawicieli instytucji, organizacji i spółek samorządowych oraz przedstawicieli administracji publicznej z całej Polski.

24-25 maja 2023
Hotel Copernicus, Toruń

12:30 - 15:30
Panel otwarcia + debata:
Współpraca miast i regionów
w zwalczaniu aktualnych
i kolejnych kryzysów XXI wieku
10:30 - 12:00
Obiad
15:30 - 16:30
Przerwa kawowa
12:00 - 12:30
Rozpoczęcie bloków tematycznych
12:30
Otwarcie konferencji
10:00
Rejestracja uczestników
9:00 - 10:00
Dzień 1
Wybieraj spośród 2 dni i 3 ścieżek tematycznych.
Zapoznaj się z tematami
II edycji konferencji
PROGRAM
Więcej informacji wkrótce
PRELEGENCI

Czas na regiON

Zapraszamy do udziału
w konferencji                                  
Partnerzy strategiczni
Organizator
Wspierają nas:
499 PLN brutto
CENA
lunch każdego dnia konferencji
przerwy kawowe każdego dnia konferencji
parking
udział w 2-dniowej konferencji
Cena zawiera:

Polityka prywatności | Copyright © 2000 - 2023 Polska Press Sp. z o.o.

Organizatorem Konferencji “Czas na regiON” jest Polska Press Grupa, największa grupa medialna w Polsce, wydawca 20 dzienników regionalnych, właściciel 23 serwisów regionalnych, lider na rynku prasy lokalnej.
Nasi specjaliści są w każdym województwie, mieście, powiecie, gminie. Nasze media cieszą się zaufaniem
od wielu lat.

Mamy doświadczenie w organizacji wydarzeń biznesowych
i kulturalnych, w tym konferencji, oraz setki zrealizowanych projektów na rzecz samorządów w całej Polsce. 

ORGANIZATOR
ON
Czas
na regi
KONFERENCJA
tymoteusz.tyminski@polskapress.pl
519 503 676
Tymoteusz Tymiński
Masz pytania?
KONTAKT