24-25 maja 2023
Copernicus Toruń Hotel
Zobacz relację z

uczestników z całej Polski

250

paneli

20

ekspertów

60

ścieżki tematyczne każdego dnia

3

dni praktycznej wiedzy

2
W trakcie trwania konferencji istnieje swobodna możliwość
zmiany sal i bloków tematycznych.
Dialog
i promocja 
3.
Gospodarka
2.
Społeczeństwo
i jakość życia 
1.
3 bloki tematyczne: 

Naszym celem jest inspirowanie samorządowców i ekspertów do dyskusji, poszukiwania odpowiedzi i nowatorskich rozwiązań na aktualne problemy, z którymi zmagają się jednostki samorządu terytorialnego, analizowanie trendów, i stworzenie swobodnej przestrzeni do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem.

Czas na regiON

Zapraszamy do udziału w konferencji

Nad jakością merytoryczną wydarzenia czuwa Rada Programowa, pod kierownictwem organizatora Polska Press Grupa z udziałem partnerów strategicznych: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, Województwo Kujawsko-Pomorskie i Miasto Toruń.

Konferencja samorządowa „Czas na regiON” to multitematyczna konferencja skierowana do samorządowców, pracowników jednostek samorządu terytorialnego wszystkich szczebli, przedstawicieli instytucji, organizacji i spółek samorządowych oraz przedstawicieli administracji publicznej z całej Polski.

24-25 maja 2023
Copernicus Toruń Hotel

Czas na regiON

Zapraszamy do udziału w konferencji
Przerwa kawowa 
14:25 - 14:40
Przerwa kawowa 
13:20 - 13:35
Kopernik współczesnym influencerem
Inteligentne miasta
przyszłości
Najlepsza gmina do życia –
w czym tkwi sukces?
13:35 - 14:25
Budżety obywatelskie — jak gminy wspierają procesy decyzyjne mieszkańców?
Procesy rewitalizacji miast
Zmiany demograficzne
na obszarach wiejskich
i w miasteczkach #SrebrnaGospodarka
14:40 - 15:30
Nowoczesne technologie komunikacyjno-informacyjne
i ich wpływ na rozwój miast i wsi
Formy i możliwości współpracy jednostek samorządu terytorialnego
Zielona transformacja
w samorządach.
Jak wygląda walka ze smogiem, zanieczyszczeniami i hałasem?
12:30 - 13:20
Rozpoczęcie bloków tematycznych
12:30
Obiad
15:30 - 16:30
Gospodarka
SALA 3
Dialog i promocja
SALA 2
SALA 1
Społeczeństwo i jakość życia
Ścieżki tematyczne
Przerwa kawowa
12:00 - 12:30
Panel otwarcia + debata: 
Współpraca miast i regionów w zwalczaniu aktualnych i kolejnych kryzysów XXI wieku
10:30 - 12:00
Otwarcie konferencji
10:00
Rejestracja uczestników
9:00 - 10:00
Dzień 1
Wybieraj spośród 2 dni i 3 ścieżek tematycznych
Zapoznaj się z tematami II edycji konferencji
PROGRAM
Zastępca Dyrektora w spółce POLREGIO Kujawsko-Pomorski Zakład w Bydgoszczy
Piotr Landowski
Zastępca dyrektora Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
Agnieszka Sosnowska 
Wiceprezes Związku Gmin Pomorskich.
Wieloletni radny gminy i powiatu, od 2010 r.
Wójt Gminy Nowa Karczma
Andrzej Pollak
Przewodnicząca sejmiku Województwa Kujawsko
Pomorskiego. Jako członek Zgromadzenia Ogólnego
ZWRP pracuje w Komisji ds. Nauki, Edukacji i Sportu
Elżbieta Piniewska   
Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Prezesował zarządowi Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Czarnoziem na Soli"
Mikołaj Bogdanowicz
Zastępca Prezydenta Miasta ToruniaNadzoruje m.in. działania z zakresu edukacji, rozwoju
i programowania europejskiego, rewitalizacji 
Adrian Mól
Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, jest członkiem Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego 
Piotr Całbecki
Doradca Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Absolwent ATR w Bydgoszczy. Ukończył studia podyplomowe MBA 
Jerzy Kowalik
Pełnomocnik Wojewody Kujawsko-Pomorskiego do spraw Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Polityki Historycznej
Jarosław Jakubowski 
Dyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej
i Informacji Urzędu Miasta Torunia
Paweł Piotrowicz
To prawdziwy lider, nie tylko jako włodarz Gminy Karlino nieprzerwanie od 1993 r.,
ale również lider lokalnej społeczności 
Waldemar Miśko
Od 2010 r. wójt Gminy Górno, zrealizował wielomilionowe inwestycje z zakresu rozwoju infrastruktury gminy 
Przemysław Łysak
p.o. Kierownika Zespołu ds. Upowszechniania Wiedzy, Koordynatorka Centrum Kompetencji ds. rewitalizacji w Narodowym Instytucie Dziedzictwa
Maria Badeńska – Stapp
Zastępca kierownika Grupy Badawczej Gospodarki Cyfrowej, Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny 
dr Szymon Mamrot  
Ekspert ds. marketingu terytorialnego
i politycznego, szkoleniowiec, wykładowca
i konsultant
Robert Stępowski
Przewodniczący Młodzieżowej Rady
Miasta Torunia I kadencji
Hubert Maciejewski
Inspektor w Wydziale Promocji i Rozwoju Lokalnego Starostwa Powiatowego w Żninie, członek zarządu LOT PAŁUKI i Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej 
Monika Andruszkiewicz
Pełnomocnik Wojewody Kujawsko-Pomorskiego ds. Rodziny
Dr Grażyna Szabelska 
Burmistrz Miasta Kobyłka, samorządowiec
z wieloletnim doświadczeniem 
Edyta Zbieć
Dyrektor działu sprzedaży w firmie
MWC sp. z o.o.
 
Hubert Marciniak
Prezes Stowarzyszenia Forum Rewitalizacji, 
architekt
Dorota Chudowska-Rączka
Założycielka i wiceprezeska Bydgoskiego Alarmu Smogowego — stowarzyszenia,
które zabiega o poprawę jakości powietrza
Kamila Gawrońska-Dickson 
Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
Ireneusz Stachowiak
Koordynator programu Bydgoski Budżet Obywatelski. Kierownik Referatu Partycypacji Społecznej Biura Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Bydgoszczy
Jacek Rosół
Politolog, pracownik Wydziału Nauk o Polityce
i Bezpieczeństwie UMK, sekretarz Kujawsko-Pomorskiej Regionalnej Rady Przemysłu Przyszłości
dr Patryk Tomaszewski
Naczelnik Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska w Bydgoszczy
Honorata Kujawa-Łobaczewska 
Dyrektor Wydziału Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta Torunia, Geolog Powiatowy 
dr Halina Pomianowska
Wiceprzewodnicząca Związku Gmin Wiejskich RP, współprzewodnicząca Zespołu do spraw Edukacji, Kultury i Sportu przy Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego
Anna Grygierek
Dyrektor Biura Stowarzyszenia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia
Maja Lewandowska-Robak 
Ekspert ds. wspierania innowacji w Ganku Gospodarstwa Krajowego w departamencie 3W (woda – wodór – węgiel)
Maciej Malski-Brodzicki  
Prezes Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Salutaris”, prezes Fundacji Forum Rozwoju Regionalnego
Dr Andrzej Potoczek 
Członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Polskich Profesjonalistów Sektora Kosmicznego, Przewodniczący Rady Fundacji Ad Astra. Center for Space Policy and Law
Mariusz T. Kłoda
Dyrektor Wydziału Zintegrowanego Rozwoju
i Środowiska, Urząd Miasta Bydgoszczy
Grzegorz Boroń
pedagożka, animatorka i menadżerka kultury. Naczelnik wydziału edukacji, kultury i sportu
w Starostwie Powiatowym w Brodnicy
 
Justyna Prajs 
Przewodnik po Toruniu i innych
miastach regionu
Artur Dobiegała 
wiceprezes fundacji Instytut Wspierania Nowych Technologii, współtwórca DroneTech World Meeting
Adrian Drzycimski 
socjolożka, Fundacja Stocznia,
zespół ds. partycypacji obywatelskiej
 
Maria Perchuć-Żółtowska 
Wójt gminy Płużnica 
Marcin Skonieczka
Wójt gminy Lisewo, w latach 2007 -2011 Prezes zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Lisewo  
Jakub Kochowicz
Dyrektor Wydziału Funduszy Europejskich Urząd Miasta Bydgoszczy, który m.in. koordynuje gminny program rewitalizacji
Zofia Smolińska
Zastępca Dyrektora ds. SmartCity w Wydziale Promocji Miasta i Turystyki Urzędu Miejskiego Wrocławia
Robert Bednarski
Socjolożka, pracowniczka naukowo-dydaktyczna Katedry Socjologii Wsi i Miasta Uniwersytetu Łódzkiego
Dr Agnieszka Michalska-Żyła
Wójt Gminy Osielsko od 1996 r.
Wojciech Sypniewski
Aktorka, reżyserka, od 2022 r. dyrektorka Perspektywy 9- Hills Festival
Iga Jambor-Skupniewicz
Ekspert w Obserwatorium Polityki Miejskiej
w Instytucie Rozwoju Miast i Regionów
Borys Martela
Ekspert ds. partycypacji obywatelskiej
i organizacji społecznych,
Prezes Fundacji Stabilo
Łukasz Broniszewski
Burmistrz Kowala od 1991 r., Wiceprezes Unii Miasteczek Polskich, Członek Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego
Eugeniusz Gołembiewski  
Prezydent miasta Torunia, jeden z najbardziej doświadczonych polskich samorządowców, pełniący swą funkcję nieprzerwanie od 2002 r.
Michał Zaleski
Zastępca Dyrektora Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu. Architekt – urbanista,
od ponad 25 lat pracujący dla miasta Torunia 
mgr inż. Wojciech Cetkowski  
Menadżer kultury, dramaturg i kurator.
Od września 2021 pełni funkcję dyrektora Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu
Renata Derejczyk
Profesor na Wydziale Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie UMK w Toruniu.
Doktor nauk ekonomicznych
dr hab. Magdalena Redo
Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury. Historyk sztuki, bibliotekarz,
od 2006 r. związany z toruńską kulturą
Łukasz Wudarski
Rzecznik prasowy miasta Jaworzno,
Ekspert ds. komunikacji
Filip Szatanik
Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego  
Rafał Pietrucień 
Wicemarszałek Województwa Kujawsko-
Pomorskiego, sprawuje nadzór m.in. nad Departamentem Planowania i Współpracy Regionalnej   
Zbigniew Ostrowski
Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa
w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy  
Zygmunt Borkowski
Poznaj naszych prelegentów
PRELEGENCI
PATRONI MEDIALNI
PARTNERZY
Partner GŁÓWNY
Partnerzy strategiczni
Organizator
Wspierają nas:
lunch każdego dnia konferencji
przerwy kawowe każdego dnia konferencji
parking
udział w 2-dniowej konferencji
Cena nie zawiera kosztu noclegu
Cena zawiera:

Czas na regiON

Zapraszamy do udziału w konferencji
499 PLN brutto
CENA

Polityka prywatności | Copyright © 2000 - 2023 Polska Press Sp. z o.o.

Organizatorem Konferencji “Czas na regiON” jest Polska Press Grupa, największa grupa medialna w Polsce, wydawca 20 dzienników regionalnych, właściciel 23 serwisów regionalnych, lider na rynku prasy lokalnej. Nasi specjaliści są w każdym województwie, mieście, powiecie, gminie. Nasze media cieszą się zaufaniem od wielu lat.

Mamy doświadczenie w organizacji wydarzeń biznesowych i kulturalnych, w tym konferencji, oraz setki zrealizowanych projektów na rzecz samorządów w całej Polsce. 

ON
Czas
na regi
ORGANIZATOR
KONFERENCJA
karolina.malinowska@polskapress.pl
781 812 874
Karolina Malinowska
tymoteusz.tyminski@polskapress.pl
519 503 676
Tymoteusz Tymiński
Masz pytania?
KONTAKT
Konferencję zorganizujemy w nowoczesnym, komfortowo
wyposażonym czterogwiazdkowym COPERNICUS Toruń Hotel,
w pełni przystosowanym do organizacji dużych wydarzeń
m.in. konferencji. Obiekt charakteryzuje się wysoką jakością
obsługi, wyśmienitą kuchnią, najwyższej klasy salami
konferencyjnymi oraz doskonałą lokalizacją.Uczestnicy wydarzenia mogą skorzystać
z ceny specjalnej na nocleg:

- 450 zł za pokój 2-osobowy
- 410 zł za pokój 1-osobowy

na hasło "Konferencja Czas na region"
COPERNICUS Toruń Hotel
Bulwar Filadelfijski 11
LOKALIZACJA
24-25 maja 2023
Copernicus Toruń Hotel
Zobacz relację
W trakcie trwania konferencji istnieje swobodna możliwość
zmiany sal i bloków tematycznych.

uczestników z całej Polski

250

paneli

20

ekspertów

60

ścieżki tematyczne każdego dnia

3

dni praktycznej wiedzy

2

Naszym celem jest inspirowanie samorządowców i ekspertów do dyskusji, poszukiwania odpowiedzi i nowatorskich rozwiązań na aktualne problemy, z którymi zmagają się jednostki samorządu terytorialnego, analizowanie trendów, i stworzenie swobodnej przestrzeni do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem.

Dialog
i promocja 
3.
Gospodarka
2.
Społeczeństwo
i jakość życia 
1.
3 bloki tematyczne: 

Czas na regiON

Zapraszamy do udziału
w konferencji                                  

Nad jakością merytoryczną wydarzenia czuwa Rada Programowa, pod kierownictwem organizatora Polska Press Grupa z udziałem partnerów strategicznych: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, Województwo Kujawsko-Pomorskie i Miasto Toruń.

Konferencja samorządowa „Czas
na regiON” to multitematyczna konferencja skierowana
do samorządowców, pracowników jednostek samorządu terytorialnego wszystkich szczebli, przedstawicieli instytucji, organizacji i spółek samorządowych oraz przedstawicieli administracji publicznej z całej Polski.

24-25 maja 2023
Copernicus Toruń Hotel

Czas na regiON

Zapraszamy do udziału
w konferencji                                  
12:30 - 15:30
Panel otwarcia + debata:
Współpraca miast i regionów
w zwalczaniu aktualnych
i kolejnych kryzysów XXI wieku
10:30 - 12:00
Obiad
15:30 - 16:30
Przerwa kawowa
12:00 - 12:30
Rozpoczęcie bloków tematycznych
12:30
Otwarcie konferencji
10:00
Rejestracja uczestników
9:00 - 10:00
Dzień 1
Wybieraj spośród 2 dni i 3 ścieżek tematycznych.
Zapoznaj się z tematami
II edycji konferencji
PROGRAM
Dyrektor Wydziału Zintegrowanego Rozwoju
i Środowiska, Urząd Miasta Bydgoszczy
Grzegorz Boroń
pedagożka, animatorka i menadżerka kultury. Naczelnik wydziału edukacji, kultury i sportu
w Starostwie Powiatowym w Brodnicy
 
Justyna Prajs 
Przewodnik po Toruniu i innych
miastach regionu
Artur Dobiegała 
Prezes Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Salutaris”, prezes Fundacji Forum Rozwoju Regionalnego
Dr Andrzej Potoczek 
Członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Polskich Profesjonalistów Sektora Kosmicznego, Przewodniczący Rady Fundacji Ad Astra. Center for Space Policy and Law
Mariusz T. Kłoda
wiceprezes fundacji Instytut Wspierania Nowych Technologii, współtwórca DroneTech World Meeting
Adrian Drzycimski 
socjolożka, Fundacja Stocznia,
zespół ds. partycypacji obywatelskiej
 
Maria Perchuć-Żółtowska 
Wójt gminy Płużnica 
Marcin Skonieczka
Dyrektor Biura Stowarzyszenia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia
Maja Lewandowska-Robak 
Ekspert ds. wspierania innowacji w Ganku Gospodarstwa Krajowego w departamencie 3W (woda – wodór – węgiel)
Maciej Malski-Brodzicki  
Koordynator programu Bydgoski Budżet Obywatelski. Kierownik Referatu Partycypacji Społecznej Biura Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Bydgoszczy
Jacek Rosół
Politolog, pracownik Wydziału Nauk o Polityce
i Bezpieczeństwie UMK, sekretarz Kujawsko-Pomorskiej Regionalnej Rady Przemysłu Przyszłości
dr Patryk Tomaszewski
Dyrektor Wydziału Funduszy Europejskich Urząd Miasta Bydgoszczy, który m.in. koordynuje gminny program rewitalizacji
Zofia Smolińska
Wójt gminy Lisewo, w latach 2007 -2011 Prezes zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Lisewo  
Jakub Kochowicz
Naczelnik Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska w Bydgoszczy
Honorata Kujawa-Łobaczewska 
Dyrektor Wydziału Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta Torunia, Geolog Powiatowy 
dr Halina Pomianowska
Wiceprzewodnicząca Związku Gmin Wiejskich RP, współprzewodnicząca Zespołu do spraw Edukacji, Kultury i Sportu przy Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego
Anna Grygierek
Prezes Stowarzyszenia Forum Rewitalizacji, 
architekt
Dorota Chudowska-Rączka
Zastępca Dyrektora ds. SmartCity w Wydziale Promocji Miasta i Turystyki Urzędu Miejskiego Wrocławia
Robert Bednarski
Dyrektor działu sprzedaży w firmie
MWC sp. z o.o.
 
Hubert Marciniak
Ekspert w Obserwatorium Polityki Miejskiej
w Instytucie Rozwoju Miast i Regionów
Borys Martela
Inspektor w Wydziale Promocji i Rozwoju Lokalnego Starostwa Powiatowego w Żninie, członek zarządu LOT PAŁUKI i Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej 
Monika Andruszkiewicz
Ekspert ds. partycypacji obywatelskiej
i organizacji społecznych,
Prezes Fundacji Stabilo
Łukasz Broniszewski
Przewodniczący Młodzieżowej Rady
Miasta Torunia I kadencji
Hubert Maciejewski
Pełnomocnik Wojewody Kujawsko-Pomorskiego ds. Rodziny
Dr Grażyna Szabelska 
Burmistrz Kowala od 1991 r., Wiceprezes Unii Miasteczek Polskich, Członek Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego
Eugeniusz Gołembiewski  
Ekspert ds. marketingu terytorialnego
i politycznego, szkoleniowiec, wykładowca
i konsultant
Robert Stępowski
Burmistrz Miasta Kobyłka, samorządowiec
z wieloletnim doświadczeniem 
Edyta Zbieć
Prezydent miasta Torunia, jeden z najbardziej doświadczonych polskich samorządowców, pełniący swą funkcję nieprzerwanie od 2002 r.
Michał Zaleski
Od 2010 r. wójt Gminy Górno, zrealizował wielomilionowe inwestycje z zakresu rozwoju infrastruktury gminy 
Przemysław Łysak
p.o. Kierownika Zespołu ds. Upowszechniania Wiedzy, Koordynatorka Centrum Kompetencji ds. rewitalizacji w Narodowym Instytucie Dziedzictwa
Maria Badeńska – Stapp
Wójt Gminy Osielsko od 1996 r.
Wojciech Sypniewski
Aktorka, reżyserka, od 2022 r. dyrektorka Perspektywy 9- Hills Festival
Iga Jambor-Skupniewicz
Zastępca Dyrektora w spółce POLREGIO Kujawsko-Pomorski Zakład w Bydgoszczy
Piotr Landowski
Socjolożka, pracowniczka naukowo-dydaktyczna Katedry Socjologii Wsi i Miasta Uniwersytetu Łódzkiego
Dr Agnieszka Michalska-Żyła
Założycielka i wiceprezeska Bydgoskiego Alarmu Smogowego — stowarzyszenia,
które zabiega o poprawę jakości powietrza
Kamila Gawrońska-Dickson 
Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
Ireneusz Stachowiak
Zastępca Dyrektora Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu. Architekt – urbanista,
od ponad 25 lat pracujący dla miasta Torunia 
mgr inż. Wojciech Cetkowski  
To prawdziwy lider, nie tylko jako włodarz Gminy Karlino nieprzerwanie od 1993 r.,
ale również lider lokalnej społeczności 
Waldemar Miśko
Zastępca kierownika Grupy Badawczej Gospodarki Cyfrowej, Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny 
dr Szymon Mamrot  
Menadżer kultury, dramaturg i kurator.
Od września 2021 pełni funkcję dyrektora Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu
Renata Derejczyk
Dyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej
i Informacji Urzędu Miasta Torunia
Paweł Piotrowicz
Profesor na Wydziale Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie UMK w Toruniu.
Doktor nauk ekonomicznych
dr hab. Magdalena Redo
Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury. Historyk sztuki, bibliotekarz,
od 2006 r. związany z toruńską kulturą
Łukasz Wudarski
Doradca Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Absolwent ATR w Bydgoszczy. Ukończył studia podyplomowe MBA 
Jerzy Kowalik
Pełnomocnik Wojewody Kujawsko-Pomorskiego do spraw Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Polityki Historycznej
Jarosław Jakubowski 
Rzecznik prasowy miasta Jaworzno.
Ekspert ds. komunikacji.
Filip Szatanik
Wiceprezes Związku Gmin Pomorskich.
Wieloletni radny gminy i powiatu, od 2010 r.
Wójt Gminy Nowa Karczma
Andrzej Pollak
Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa
w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy  
Zygmunt Borkowski
Przewodnicząca sejmiku Województwa Kujawsko-
Pomorskiego. Jako członek Zgromadzenia
Ogólnego ZWRP pracuje w Komisji ds. Nauki,
Edukacji i Sportu
Elżbieta Piniewska   
Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego  
Rafał Pietrucień 
Zastępca dyrektora Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
Agnieszka Sosnowska 
Zastępca Prezydenta Miasta ToruniaNadzoruje m.in. działania z zakresu edukacji, rozwoju
i programowania europejskiego, rewitalizacji 
Adrian Mól
Wicemarszałek Województwa Kujawsko-
Pomorskiego, sprawuje nadzór m.in. nad Departamentem Planowania i Współpracy Regionalnej   
Zbigniew Ostrowski
Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, jest członkiem Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego 
Piotr Całbecki
Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Prezesował zarządowi Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Czarnoziem na Soli"
Mikołaj Bogdanowicz
Poznaj naszych
prelegentów
PRELEGENCI
PATRONI MEDIALNI
Partner GŁÓWNY
PARTNERZY

Czas na regiON

Zapraszamy do udziału
w konferencji                                  
Partnerzy strategiczni
Organizator
Wspierają nas:
499 PLN brutto
CENA
Cena nie zawiera kosztu noclegu
lunch każdego dnia konferencji
przerwy kawowe każdego dnia konferencji
parking
udział w 2-dniowej konferencji
Cena zawiera:

Polityka prywatności | Copyright © 2000 - 2023 Polska Press Sp. z o.o.

Organizatorem Konferencji “Czas na regiON” jest Polska Press Grupa, największa grupa medialna w Polsce, wydawca 20 dzienników regionalnych, właściciel 23 serwisów regionalnych, lider na rynku prasy lokalnej.
Nasi specjaliści są w każdym województwie, mieście, powiecie, gminie. Nasze media cieszą się zaufaniem
od wielu lat.

Mamy doświadczenie w organizacji wydarzeń biznesowych
i kulturalnych, w tym konferencji, oraz setki zrealizowanych projektów na rzecz samorządów w całej Polsce. 

ORGANIZATOR
ON
Czas
na regi
KONFERENCJA
tymoteusz.tyminski@polskapress.pl
519 503 676
Tymoteusz Tymiński
Masz pytania?
KONTAKT
karolina.malinowska@polskapress.pl
781 812 874
Karolina Malinowska
Uczestnicy wydarzenia mogą skorzystać
z ceny specjalnej na nocleg:

- 450 zł za pokój 2-osobowy
- 410 zł za pokój 1-osobowy

na hasło "Konferencja Czas na region"
Konferencję zorganizujemy
w nowoczesnym, komfortowo wyposażonym czterogwiazdkowym COPERNICUS
Toruń Hotel, w pełni przystosowanym
do organizacji dużych wydarzeń m.in. konferencji. Obiekt charakteryzuje się wysoką jakością obsługi, wyśmienitą kuchnią, najwyższej klasy salami
konferencyjnymi oraz doskonałą lokalizacją.
COPERNICUS
Toruń Hotel
Bulwar Filadelfijski 11
LOKALIZACJA