I EDYCJA

Czas na regiON

Dziękujemy za udział w konferencji

uczestników z całej Polski

200

ekspertów

50

prelekcje

22

ścieżki tematyczne każdego dnia

3

dni praktycznej wiedzy

2
Zobacz relację z
W trakcie trwania konferencji istnieje swobodna możliwość
zmiany sal i bloków tematycznych.
Sprawy
społeczne
i administracja
3.
Gospodarka
i finanse
2.
Promocja
i komunikacja
1.
3 bloki tematyczne: 

Naszym celem jest inspirowanie samorządowców i ekspertów do dyskusji, poszukiwania odpowiedzi i nowatorskich rozwiązań na aktualne problemy, z którymi zmagają się jednostki samorządu terytorialnego, analizowanie trendów, i stworzenie swobodnej przestrzeni do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem.

Nad jakością merytoryczną wydarzenia czuwa Rada Programowa, pod kierownictwem organizatora Polska Press Grupa z udziałem partnerów strategicznych: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, Województwo Kujawsko-Pomorskie i Miasto Toruń.

Konferencja samorządowa „Czas na regiON” to multitematyczna konferencja skierowana do samorządowców, pracowników jednostek samorządu terytorialnego wszystkich szczebli, przedstawicieli instytucji, organizacji i spółek samorządowych oraz przedstawicieli administracji publicznej z całej Polski.

19-20 października 2022
Hotel Filmar, Toruń

Czas na regiON

Dziękujemy za udział w konferencji
Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego  
Rafał Pietrucień 
AmistadMobile 
Tomasz Ostrowski
I Zastępca Prezydenta Miasta Torunia  
Zbigniew Fiderewicz
Dyrektor Toruńskiego Centrum Usług Społecznych.
Dagmara Zielińska 
Przewodniczący Rady Miasta Torunia nieprzerwanie od roku 2014
dr hab. Marcin Czyżniewski, prof. UMK  
Zastępca dyrektora Instytutu Pokolenia 
Mariusz Staniszewski
Prezes Zarządu Energy-pro plus sp. z o.o.
Tomasz Lewandowski
Krajowy Konsultant Centrum Monitoringu
i Prognozowania Jakości Powietrza, Airly
Jurand Saternus
Prezes Zarządu onlineIdea Sp. z o.o. sp. k., właściciela marki Markaterytorialna.pl
Maciej Kierzek
Prorektor ds. kształcenia i spraw studenckich i wykładowca akademicki na Politechnice Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
dr hab. inż. Małgorzata Gotowska  
z I edycji konferencji:
Poznaj naszych prelegentów
PRELEGENCI
Wójt Gminy Kobylnica od 1998 roku, Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej 
Leszek Kuliński
Przewodnicząca Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Członkini Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw RP  
Elżbieta Piniewska   
Radca generalny w Departamencie Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej w Urzędzie Zamówień Publicznych
Marcin Skowron
Prezydent miasta Wodzisławia Śląskiego,  Wiceprzewodniczący Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego  
Mieczysław Kieca
Skarbniczka miasta od 2022 r., wcześniej przez 9 lat pełniła funkcję dyrektorki Wydziału Budżetu w Urzędzie Miasta Torunia
Aneta Pietrzak
Dyrektorka Miejskiej Pracowni Urbanistycznej    w Toruniu. Specjalistka w dziedzinie urbanistyki, nadzoruje rozwój przestrzenny miasta
Anna Stasiak
Wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego. Aktywnie współpracuje
ze środowiskiem kombatanckim
Zbigniew Ostrowski 
Dyrektorka Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy, w którym pracuje od ponad 10 lat, kontynuując działalność naukowo-badawczą
dr Wiesława Gierańczyk
Międzynarodowy ekspert marketingu terytorialnego, pasjonat brandingu
i rozwoju miast
Adam Mikołajczyk
Prezes zarządu Zespołu Doradców Gospodarczych TOR, Członek Rady Ekspertów ds. optymalizacji procesu realizacji inwestycji kolejowych
Adrian Furgalski
Animator kultury, pedagog, menadżer,
działacz organizacji pozarządowych
Marcin Celiński
Naczelniczka Wydziału Promocji
i Zieleni Miejskiej Urzędu Miasta Rumia
Anna Borys
Założyciel i prezydent Centrum im. Adama Smitha – Pierwszego Niezależnego
Instytutu w Polsce
Andrzej Sadowski
Profesor w Katedrze Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej UŁ, specjalista w zakresie demografii, gerontologii i polityki społecznej
dr hab. Piotr Szukalski 
Pracowniczka naukowa UMK w Toruniu,
specjalizuje się w badaniach procesów
i struktur osadnictwa miejskiego 
prof. Daniela Szymańska
Dyrektorka Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Urzędzie Miasta Bydgoszczy
Izabela Szczesik-Zobek
Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Prezesował zarządowi Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Czarnoziem na Soli"
Mikołaj Bogdanowicz
Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski
Józef Ramlau
Dyrektorka Biura Stowarzyszenia Aglomeracja
Kalisko-Ostrowska, specjalistka w zakresie
funduszy unijnych oraz w dziedzinie audytów
Ewa Milewska
Specjalistka ds. recyklingu i surowców wtórnych w Zakładzie Gospodarki Odpadami
Magdalena Dolińska
Dyrektor ds. rozwoju w ARP e-Vehicles Sp. z o.o., od lipca 2022 Członek Zarządu tej Spółki  
Piotr Śladowski
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Bydgoszczy ds. projektu Aktywne Miasta
Tomasz Dobrowolski
Prezes Zarządu PGE Toruń S.A.,
Prezes Regionalnej Agencji Poszanowania Energii i Środowiska w Toruniu 
Robert Kowalski
Katedra Marketingu Instytutu Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, ekspertka 
w RPO oraz NCBR 
dr Agnieszka Smalec
Zastępca Dyrektora w spółce POLREGIO Kujawsko-Pomorski Zakład w Bydgoszczy
Piotr Landowski
Dyrektor ds. rozwoju relacji społecznych
w BGK 
Remigiusz Ślipiec
Starosta Lipnowski od 2006 r. Aktywnie działa na rzecz Powiatu Lipnowskiego, wdrażając szereg nowatorskich rozwiązań
Krzysztof Baranowski
Wójt Gminy Nowa Karczma, Wiceprezes Związku Gmin Pomorskich
Andrzej Pollak
Ekspert w zakresie projektowania procesów rozwojowych i działalności edukacyjnej
Paweł Nowak
Ekspert ds. marketingu terytorialnego
i politycznego, szkoleniowiec, wykładowca
i konsultant
Robert Stępowski
Politolog, pracownik Wydziału Nauk o Polityce
i Bezpieczeństwie UMK, członek Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 
dr Patryk Tomaszewski
Prawniczka, praktyczka w dziedzinie
zamówień publicznych z blisko 20-letnim doświadczeniem 
Kamila Mizeracka
Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa
w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy  
Zygmunt Borkowski
Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, odpowiedzialny za wdrażanie Rządowych Programów skierowanych do Seniorów
Paweł Klamka
dr n. hum. w zakresie pedagogiki, pełnomocniczka Wojewody Kujawsko-Pomorskiego ds. Rodziny 
Grażyna Szabelska
Właściciel „Zamówienia Publiczne Andrzej Łukaszewicz”, od ponad 20 lat praktyk i teoretyk zagadnień z obszaru zamówień publicznych 
Andrzej Łukaszewicz
Nieprzerwanie od 30 lat Wójt Gminy Terespol, zaangażowany w służbę publiczną i rozwój samorządności
Krzysztof Iwaniuk
Socjolog i antropolog społeczno-kulturowy, pracownik Katedry Studiów nad Społeczeństwem
i Technologią Wydziału Humanistycznego AGH
dr hab. Jacek Gądecki
Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej odpowiedzialny za realizację przedsięwzięć społecznych o zasięgu regionalnym i krajowym
Adam Szponka
Zastępca dyrektora ds. utrzymania w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie, doświadczony pracownik administracji samorządowej
Łukasz Pawlik
Od 11 lat sołtyska wsi Mniszek
i Nowe Marzy w gminie Dragacz
Dorota Dembińska
Managerka, edukatorka, ekspertka ds. rozwoju publiczności w instytucjach kultury. Dyrektorka Gdańskiego Archipelagu Kultury 
Monika Dylewska-Libera 
Architekt, urbanista, samorządowiec; Wiceprezydent Warszawy, Prezes ARK
Olgierd Dziekoński
Rolnik, Poseł na Sejm RP VII, VIII i IX kadencji, Przewodniczący Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy Prezydencie RP Andrzeju Dudzie 
Jan Krzysztof Ardanowski 
Dyrektor Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Marcin Drogorób
Zastępczyni dyrektora Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
Agnieszka Sosnowska 
Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia od 2009 r. 
Marcin Kowallek
Działacz młodzieżowy, Przewodniczący Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
Grzegorz Chodkowski
Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego od 2006 roku, stoi na czele Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Piotr Całbecki
Dyrektor Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu. Tworzy przyjazne środowisko do komunikacji między biznesem a samorządem
Łukasz Szarszewski
Zastępca prezydenta miasta Torunia od 2020 r. Był inicjatorem m.in. budżetu obywatelskiego
w Toruniu oraz programów prospołecznych
Paweł Gulewski
Prezes Instytutu Lema. Prorektor ds. innowacji
Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie
Dr Maciej Kawecki  
Radny Łodzi do 2019 r. Od 2019 r. poseł
na Sejm RP. Od 2022 r. minister
ds. samorządu terytorialnego
Min. Włodzimierz Tomaszewski 
Prezydent miasta Torunia, jeden z najbardziej doświadczonych polskich samorządowców, pełniący swą funkcję nieprzerwanie od 2002 r.
Michał Zaleski
Dyrektorka Wydziału Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta Torunia, Wiceprzewodnicząca Komisji Sportu Związku Miast Polskich
Mariola Soczyńska
Wójt Gminy Cekcyn, Członek Rady Ekspertów ds. Optymalizacji Inwestycji Drogowych oraz Członek Zespołu Finansów KWRiST
Jacek Brygman
Menadżerka, praktyczka, członkini zespołów
i grup eksperckich związanych ze środkami
europejskimi i rozwojem regionalnym 
Kamila Radziecka
Projektant z 20-letnim stażem w branży IT. Lider zespołu Laboratorium User Experience w Sieci Łukasiewicz Poznański Instytut Technologiczny 
Marcin Śpiewak
Dyrektorka Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
Elżbieta Siemiątkowska
Zastępca Dyrektora Narodowego Centrum Kultury ds. Profesjonalizacji i Wsparcia Sektora Kultury
Michał Rydzewski
Podsumowanie I dnia konferencji:
Transport publiczny i jego wpływ na rozwój miast oraz wsi.
16:30 - 17:45
Demografia, migracje i zmiany populacyjne – Polityka prorodzinna w gminach. 
Rola samorządu w rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej.
Co samorządy mogą zrobić, aby wspierać rozwój lokalnych firm?
Wydarzenia sportowe jako skuteczna forma promocji samorządu. 
12:50 - 13:30
System wsparcia dla osób niesamodzielnych i opieki
długoterminowej  - deinstytucjonalizacja w opiece nad osobami starszymi i niesamodzielnymi
Optymalizacja kosztów i outsourcing w administracji.
Jak w pełni wykorzystać potencjał Gminnych Ośrodków Kultury? 
14:40 - 15:20
Nowoczesna wieś – jakie mechanizmy działają na demarginalizację obszarów wiejskich? 
Miejskie Obszary Funkcjonalne. 
Komunikacja outdoorowa.
Jak komunikować się na zewnątrz?
15:30 - 16:10
Młodzieżowe rady - jak zaangażować młodych mieszkańców do działania na rzecz swojego samorządu.
Samodzielność energetyczna gmin - własne źródła energetyczne w gminach. 
Przyjazna strona internetowa Urzędu. Na co zwrócić uwagę przy projektowaniu strony www (user experience design)
12:00 - 12:40
Rozpoczęcie bloków tematycznych
12:00
Obiad
13:40 - 14:40
Gospodarka i finanse
SALA 3
Administracja i sprawy społeczne
SALA 2
SALA 1
Promocja i komunikacja
Ścieżki tematyczne
Gospodarka i finanse
SALA 3
Administracja i sprawy społeczne
SALA 2
SALA 1
Promocja i komunikacja
Ścieżki tematyczne
Przerwa kawowa 
16:15 - 16:30
Przerwa kawowa
11:45 - 12:00
Panel otwierający: 
Co wpływa na jakość życia mieszkańców?
10:30 - 11:45
Oficjalne otwarcie
10:00
Rejestracja
9:00 - 10:00
Dzień 1
Wybieraj spośród 2 dni i 3 ścieżek tematycznych.
Zapoznaj się z tematami I edycji konferencji
PROGRAM

Czas na regiON

Dziękujemy za udział w konferencji
Partnerzy strategiczni
PATRONI MEDIALNI
PARTNERZY
Organizator
Wspierają nas:

Polityka prywatności | Copyright © 2000 - 2023 Polska Press Sp. z o.o.

Organizatorem Konferencji “Czas na regiON” jest Polska Press Grupa, największa grupa medialna w Polsce, wydawca 20 dzienników regionalnych, właściciel 23 serwisów regionalnych, lider na rynku prasy lokalnej. Nasi specjaliści są w każdym województwie, mieście, powiecie, gminie. Nasze media cieszą się zaufaniem od wielu lat.

Mamy doświadczenie w organizacji wydarzeń biznesowych i kulturalnych, w tym konferencji, oraz setki zrealizowanych projektów na rzecz samorządów w całej Polsce. 

ON
Czas
na regi
ORGANIZATOR
KONFERENCJA
tymoteusz.tyminski@polskapress.pl
519 503 676
Tymoteusz Tymiński
Masz pytania?
KONTAKT
Konferencję zorganizujemy w nowoczesnym,
czterogwiazdkowym Hotelu Filmar, który każdego roku jest
miejscem wielu ważnych spotkań biznesowych i kulturalnych,
m.in. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego CAMERIMAGE.
Tylko dla uczestników Konferencji przygotowaliśmy promocję
na nocleg w Hotelu Filmar. Podczas rezerwacji podaj hasło
PolskaPress i otrzymaj zniżkę na nocleg ze śniadaniem.
Hotel Filmar
ul. Grudziądzka 39-43
87-100 Toruń
LOKALIZACJA
I EDYCJA
Zobacz relację

Czas na regiON

Dziękujemy za udział
w konferencji                                  
W trakcie trwania konferencji istnieje swobodna możliwość
zmiany sal i bloków tematycznych.

uczestników z całej Polski

200

ekspertów

50

prelekcje

22

ścieżki tematyczne każdego dnia

3

dni praktycznej wiedzy

2

Naszym celem jest inspirowanie samorządowców i ekspertów do dyskusji, poszukiwania odpowiedzi i nowatorskich rozwiązań na aktualne problemy, z którymi zmagają się jednostki samorządu terytorialnego, analizowanie trendów, i stworzenie swobodnej przestrzeni do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem.

Sprawy
społeczne
i administracja
3.
Gospodarka
i finanse
2.
Promocja
i komunikacja
1.
3 bloki tematyczne: 

Nad jakością merytoryczną wydarzenia czuwa Rada Programowa, pod kierownictwem organizatora Polska Press Grupa z udziałem partnerów strategicznych: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, Województwo Kujawsko-Pomorskie i Miasto Toruń.

Konferencja samorządowa „Czas na regiON” to multitematyczna konferencja skierowana do samorządowców, pracowników jednostek samorządu terytorialnego wszystkich szczebli, przedstawicieli instytucji, organizacji i spółek samorządowych oraz przedstawicieli administracji publicznej z całej Polski.

19-20 października 2022
Hotel Filmar, Toruń

Czas na regiON

Dziękujemy za udział
w konferencji                                  
I Zastępca Prezydenta Miasta Torunia  
Zbigniew Fiderewicz
AmistadMobile 
Tomasz Ostrowski
Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego  
Rafał Pietrucień 
Dyrektor Toruńskiego Centrum Usług Społecznych.
Dagmara Zielińska 
Zastępca dyrektora Instytutu Pokolenia 
Mariusz Staniszewski
Prezes Zarządu Energy-pro plus sp. z o.o.
Tomasz Lewandowski
Przewodniczący Rady Miasta Torunia nieprzerwanie od roku 2014
dr hab. Marcin Czyżniewski, prof. UMK  
Prorektor ds. kształcenia i spraw studenckich i wykładowca akademicki na Politechnice Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
dr hab. inż. Małgorzata Gotowska  
Prezes Zarządu onlineIdea Sp. z o.o. sp. k., właściciela marki Markaterytorialna.pl
Maciej Kierzek
Krajowy Konsultant Centrum Monitoringu
i Prognozowania Jakości Powietrza, Airly
Jurand Saternus
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Bydgoszczy ds. projektu Aktywne Miasta
Tomasz Dobrowolski
Prezes Zarządu PGE Toruń S.A.,
Prezes Regionalnej Agencji Poszanowania Energii i Środowiska w Toruniu 
Robert Kowalski
Katedra Marketingu Instytutu Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, ekspertka 
w RPO oraz NCBR 
dr Agnieszka Smalec
Dyrektor ds. rozwoju w ARP e-Vehicles Sp. z o.o., od lipca 2022 Członek Zarządu tej Spółki  
Piotr Śladowski
Specjalistka ds. recyklingu i surowców wtórnych w Zakładzie Gospodarki Odpadami
Magdalena Dolińska
Zastępca Dyrektora w spółce POLREGIO Kujawsko-Pomorski Zakład w Bydgoszczy
Piotr Landowski
Dyrektor ds. rozwoju relacji społecznych
w BGK 
Remigiusz Ślipiec
Dyrektorka Biura Stowarzyszenia Aglomeracja
Kalisko-Ostrowska, specjalistka w zakresie
funduszy unijnych oraz w dziedzinie audytów
Ewa Milewska
Starosta Lipnowski od 2006 r. Aktywnie działa na rzecz Powiatu Lipnowskiego, wdrażając szereg nowatorskich rozwiązań
Krzysztof Baranowski
Wójt Gminy Nowa Karczma, Wiceprezes Związku Gmin Pomorskich
Andrzej Pollak
Radny Łodzi do 2019 r. Od 2019 r. poseł
na Sejm RP. Od 2022 r. minister
ds. samorządu terytorialnego
Min. Włodzimierz Tomaszewski 
Prezes Instytutu Lema. Prorektor ds. innowacji
Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie
Dr Maciej Kawecki  
Ekspert ds. marketingu terytorialnego
i politycznego, szkoleniowiec, wykładowca
i konsultant
Robert Stępowski
Politolog, pracownik Wydziału Nauk o Polityce
i Bezpieczeństwie UMK, członek Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 
dr Patryk Tomaszewski
Ekspert w zakresie projektowania procesów rozwojowych i działalności edukacyjnej
Paweł Nowak
Prawniczka, praktyczka w dziedzinie
zamówień publicznych z blisko 20-letnim doświadczeniem 
Kamila Mizeracka
Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa
w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy  
Zygmunt Borkowski
Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, odpowiedzialny za wdrażanie Rządowych Programów skierowanych do Seniorów
Paweł Klamka
Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski
Józef Ramlau
Pracowniczka naukowa UMK w Toruniu,
specjalizuje się w badaniach procesów
i struktur osadnictwa miejskiego 
prof. Daniela Szymańska
dr n. hum. w zakresie pedagogiki, pełnomocniczka Wojewody Kujawsko-Pomorskiego ds. Rodziny 
Grażyna Szabelska
Dyrektorka Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Urzędzie Miasta Bydgoszczy
Izabela Szczesik-Zobek
Właściciel „Zamówienia Publiczne Andrzej Łukaszewicz”, od ponad 20 lat praktyk i teoretyk zagadnień z obszaru zamówień publicznych 
Andrzej Łukaszewicz
Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Prezesował zarządowi Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Czarnoziem na Soli"
Mikołaj Bogdanowicz
Rolnik, Poseł na Sejm RP VII, VIII i IX kadencji, Przewodniczący Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy Prezydencie RP Andrzeju Dudzie 
Jan Krzysztof Ardanowski 
Naczelniczka Wydziału Promocji
i Zieleni Miejskiej Urzędu Miasta Rumia
Anna Borys
Wójt Gminy Cekcyn, Członek Rady Ekspertów ds. Optymalizacji Inwestycji Drogowych oraz Członek Zespołu Finansów KWRiST
Jacek Brygman
Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego od 2006 roku, stoi na czele Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Piotr Całbecki
Animator kultury, pedagog, menadżer,
działacz organizacji pozarządowych
Marcin Celiński
Działacz młodzieżowy, Przewodniczący Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
Grzegorz Chodkowski
Od 11 lat sołtyska wsi Mniszek
i Nowe Marzy w gminie Dragacz
Dorota Dembińska
Dyrektor Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Marcin Drogorób
Managerka, edukatorka, ekspertka ds. rozwoju publiczności w instytucjach kultury. Dyrektorka Gdańskiego Archipelagu Kultury 
Monika Dylewska-Libera 
Architekt, urbanista, samorządowiec; Wiceprezydent Warszawy, Prezes ARK
Olgierd Dziekoński
Prezes zarządu Zespołu Doradców Gospodarczych TOR, Członek Rady Ekspertów ds. optymalizacji procesu realizacji inwestycji kolejowych
Adrian Furgalski
Socjolog i antropolog społeczno-kulturowy, pracownik Katedry Studiów nad Społeczeństwem
i Technologią Wydziału Humanistycznego AGH
dr hab. Jacek Gądecki
Dyrektorka Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy, w którym pracuje od ponad 10 lat, kontynuując działalność naukowo-badawczą
dr Wiesława Gierańczyk
Zastępca prezydenta miasta Torunia od 2020 r. Był inicjatorem m.in. budżetu obywatelskiego
w Toruniu oraz programów prospołecznych
Paweł Gulewski
Nieprzerwanie od 30 lat Wójt Gminy Terespol, zaangażowany w służbę publiczną i rozwój samorządności
Krzysztof Iwaniuk
Prezydent miasta Wodzisławia Śląskiego,  Wiceprzewodniczący Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego  
Mieczysław Kieca
Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia od 2009 r. 
Marcin Kowallek
Wójt Gminy Kobylnica od 1998 roku, Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej 
Leszek Kuliński
Międzynarodowy ekspert marketingu terytorialnego, pasjonat brandingu
i rozwoju miast
Adam Mikołajczyk
Wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego. Aktywnie współpracuje
ze środowiskiem kombatanckim
Zbigniew Ostrowski 
Zastępca dyrektora ds. utrzymania w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie, doświadczony pracownik administracji samorządowej
Łukasz Pawlik
Skarbniczka miasta od 2022 r., wcześniej przez 9 lat pełniła funkcję dyrektorki Wydziału Budżetu w Urzędzie Miasta Torunia
Aneta Pietrzak
Przewodnicząca Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Członkini Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw RP  
Elżbieta Piniewska   
Menadżerka, praktyczka, członkini zespołów
i grup eksperckich związanych ze środkami
europejskimi i rozwojem regionalnym 
Kamila Radziecka
Zastępca Dyrektora Narodowego Centrum Kultury ds. Profesjonalizacji i Wsparcia Sektora Kultury
Michał Rydzewski
Założyciel i prezydent Centrum im. Adama Smitha – Pierwszego Niezależnego
Instytutu w Polsce
Andrzej Sadowski
Dyrektorka Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
Elżbieta Siemiątkowska
Radca generalny w Departamencie Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej w Urzędzie Zamówień Publicznych
Marcin Skowron
Dyrektorka Wydziału Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta Torunia, Wiceprzewodnicząca Komisji Sportu Związku Miast Polskich
Mariola Soczyńska
Zastępczyni dyrektora Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
Agnieszka Sosnowska 
Dyrektorka Miejskiej Pracowni Urbanistycznej    w Toruniu. Specjalistka w dziedzinie urbanistyki, nadzoruje rozwój przestrzenny miasta
Anna Stasiak
Dyrektor Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu. Tworzy przyjazne środowisko do komunikacji między biznesem a samorządem
Łukasz Szarszewski
Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej odpowiedzialny za realizację przedsięwzięć społecznych o zasięgu regionalnym i krajowym
Adam Szponka
Profesor w Katedrze Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej UŁ, specjalista w zakresie demografii, gerontologii i polityki społecznej
dr hab. Piotr Szukalski 
Projektant z 20-letnim stażem w branży IT. Lider zespołu Laboratorium User Experience w Sieci Łukasiewicz Poznański Instytut Technologiczny. 
Marcin Śpiewak
Prezydent miasta Torunia, jeden z najbardziej doświadczonych polskich samorządowców, pełniący swą funkcję nieprzerwanie od 2002 r.
Michał Zaleski
z I edycji konferencji:
Poznaj naszych
prelegentów
PRELEGENCI
12:00 - 16:10
Podsumowanie I dnia konferencji:
Transport publiczny i jego
wpływ na rozwój miast oraz wsi.
16:30 - 17:45
Panel otwierający:
Co wpływa na jakość życia
mieszkańców?
10:30 - 11:45
Przerwa kawowa
16:15 - 16:30
Przerwa kawowa
11:45 - 12:00
Rozpoczęcie bloków tematycznych
12:00
Oficjalne otwarcie
10:00
Rejestracja
9:00 - 10:00
Dzień 1
Wybieraj spośród 2 dni i 3 ścieżek tematycznych.
Zapoznaj się z tematami
I edycji konferencji
PROGRAM

Czas na regiON

Dziękujemy za udział
w konferencji                                  
PATRONI MEDIALNI
Partnerzy strategiczni
PARTNERZY
Organizator
Wspierają nas:

Tylko dla uczestników Konferencji przygotowaliśmy promocję na nocleg
w Hotelu Filmar. Podczas rezerwacji podaj hasło PolskaPress i otrzymaj zniżkę
na nocleg ze śniadaniem.

Polityka prywatności | Copyright © 2000 - 2023 Polska Press Sp. z o.o.

Organizatorem Konferencji “Czas na regiON” jest Polska Press Grupa, największa grupa medialna w Polsce, wydawca 20 dzienników regionalnych, właściciel 23 serwisów regionalnych, lider na rynku prasy lokalnej.
Nasi specjaliści są w każdym województwie, mieście, powiecie, gminie. Nasze media cieszą się zaufaniem
od wielu lat.

Mamy doświadczenie w organizacji wydarzeń biznesowych
i kulturalnych, w tym konferencji, oraz setki zrealizowanych projektów na rzecz samorządów w całej Polsce. 

ORGANIZATOR
ON
Czas
na regi
KONFERENCJA
tymoteusz.tyminski@polskapress.pl
519 503 676
Tymoteusz Tymiński
Masz pytania?
KONTAKT
Konferencję zorganizujemy w nowoczesnym,
czterogwiazdkowym Hotelu Filmar, który każdego roku jest
miejscem wielu ważnych spotkań biznesowych i kulturalnych,
m.in. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego CAMERIMAGE.
Hotel Filmar
ul. Grudziądzka 39-43
87-100 Toruń
LOKALIZACJA